Defilé

Op de laatste avond, donderdag 6 juni, zal de laatste kilometer van de route gezamenlijk door alle
deelnemers in defilé gelopen worden .

De lopers verzamelen zich op het grasveld gelegen op de hoek van de Bergweg en de Beukenlaan in Rhenen. Op deze locatie kunnen familieleden en vrienden van de lopers/sters elkaar kunnen treffen om de lopers te feliciteren met hun prestatie. Dit kan bijvoorbeeld met een bloemetje of een lekker stuk fruit.

Omstreeks 19.45 uur gaan we klaar staan en lopen dan gezamenlijk de route naar sporthal “t Gastland” aan de Groeneweg in Rhenen.

Het parcours dat door de deelnemers wordt gelopen is vanaf de Beukenlaan, linksaf de Domineesbergweg op. Aan het eind hiervan gaat de stoet linksaf de Nieuw Veenendaalseweg op richting het gemeentehuis. Deze weg wordt gevolgd tot de Groeneweg waar de stoet rechtsaf gaat richting sporthal “t Gastland”.  De parkeerplaats daar is het eind van de Avondvierdaagse en dus het eindpunt van het defilé.  Scholen hebben op die locatie kraampjes bemand waar de deelnemers hun medaille krijgen.

Het zou leuk zijn als alle familieleden en/of andere belangstellenden zich langs deze route opstellen maar ook mee verplaatsen met het defilé naar de sporthal. Ter hoogte van het gemeentehuis aan de Nieuwe Veendaalseweg zal de Burgemeester van Rhenen, Dhr. H. van der Pas staan om het defilé te verwelkomen.

 

Gezien de verwachte drukte rondom het defilé en de sporthal wordt u nadrukkelijk verzocht NIET met de auto naar deze locaties te komen.