Route woensdag

Deze kaart is een globale weergave van de route.

De controle posten zijn hier niet op aangegeven.

Houd er rekening mee dat er kleine wijzigingen op de route gemaakt kunnen zijn.