Routes

Deze kaarten zijn een globale weergave van de routes.

De controle posten zijn hier niet op aangegeven.

Houd er rekening mee dat er kleine wijzigingen op de routes gemaakt kunnen zijn.

De organisatie reikt na het startsignaal de routes uit.