Begeleiding

Tijdens de avondvierdaagse worden de kinderen begeleid door volwassenen, met name ouders. Dat is niet voor niets. Kinderen zijn vaak wat uitbundiger tijdens het lopen. Het is leuk om buiten te zijn, vriendjes en vriendinnetjes om je heen. Geen televisie of smartphone, echt een Avondvierdaagse sfeer.

Zeker met verkeer in de buurt is de aanwezigheid van een volwassene erg belangrijk om een oogje in het zeil te houden en waar nodig op te treden. Door de uitbundigheid letten de kinderen soms onvoldoende op de omgeving en het verkeer. Het is een feit dat kinderen überhaupt het verkeer anders beleven, minder gevaar zien maar ook minder kunnen inschatten wanneer ze moeten opletten. Naast deze verantwoordelijke taak is het voor de begeleiders die meelopen ook een gelegenheid om los te komen van de dagelijkse sleur en heerlijk te wandelen in onze mooie natuur. 

De avondvierdaagse commissie vraagt vooral aandacht aan de kinderen en begeleiders voor de volgende zaken: 

  • Loop RUSTIG op plaatsen die minder veilig zijn, bv. langs een verkeersweg of bij kruisingen.
  • Steek pas over als je BIJ de verkeersregelaar bent.
  • Loop op de stoep als die er is, en niet op de weg

Ouders en begeleiders, neem je verantwoordelijkheid, houd een oogje in het zeil en treedt op als de situatie daarom vraagt. Een ongeluk is gauw gebeurd. 

De organisatie van de avondvierdaagse geeft de volgende adviezen:

  • Zorg als begeleider dat je weet welke kinderen tot jouw groep behoren.
  • Maak duidelijke afspraken met de kinderen. Bij elkaar blijven. Niet rennen. 
  • Loop op het voetpad en als dit er niet is op het fietspad. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

De organisatie van de avondvierdaagse doet al het mogelijke om de lopers veilig de route te laten lopen. Routes gaan niet onnodig langs gevaarlijke wegen of situaties. Op elke kruising of oversteek van enige betekenis staan 1 of 2 gecertificeerde verkeersregelaars en er is overleg met scholen om ook hen in de veiligheid van de kinderen mee te nemen. Ook de begeleiders vragen we scherp te blijven en naast de gezelligheid vooral goed op de kinderen te blijven letten.

Als u vanavond op het kind van een ander let, doet de ander dat morgen voor uw kind!

Houdt het gezellig maar ook veilig!