Begeleiding

Begeleiders let op de kinderen!

Als begeleider/begeleidster van de avondvierdaagse gaat het vaak zo. Volwassenen, met name ouders, lopen met de kinderen mee. Dat is ook niet voor niets.

Kinderen zijn vaak wat uitbundiger tijdens het lopen. Het is leuk om buiten te zijn, vriendjes en vriendinnetjes om je heen. Geen televisie of smartphones die de pret drukken. Echt een Avondvierdaagsesfeer.

Het is ook niet voor niets dat er begeleiders meelopen. In de uitbundigheid van de kinderen is het logisch dat de omgeving wat minder in de gaten wordt gehouden. Zeker als er verkeer in die omgeving is, kan het goed zijn dat een ander paar ogen dit in de gaten houdt en als het nodig is optreedt!

Vast staat dat de kinderen überhaupt het verkeer anders beleven, minder gevaar zien maar ook niet vaak kunnen inschatten wanneer ze even beter moeten opletten. Ook dan is het goed dat de begeleiders hen in de gaten houden.

Voor de begeleiders die meelopen is het ook vaak een gezellig evenement. Ook voor hen is het ontspanning. Terecht want het is lekker buiten lopen en los van alle dagelijkse sleur.

Echter de combinatie van de belevingen van beide doelgroepen gaat niet helemaal samen.

Tenslotte moet er iemand zijn die oplet!

De afgelopen jaren is bij de organisatie het beeld ontstaan dat begeleiders minder aandacht geven aan de kinderen waarop gelet moet worden.  We zien kinderen die:

  • rennen op plaatsen waar dit niet veilig is b.v. langs een verkeersweg.
  • beginnen al over te steken ver voordat ze bij de verkeersregelaar zijn.
  • over de weg lopen terwijl er een stoep is.

Niet altijd wordt er dan opgetreden door de begeleiders.

De organisatie van de avondvierdaagse geeft u een aantal adviezen mee:

  • Zorg dat je een vast groepje kinderen hebt. Dit maakt het overzichtelijk en je weet precies welke kinderen tot jouw groep behoren.
  • Maak afspraken met de kinderen. Niet ver van jou vandaan gaan. Bij elkaar blijven. Niet rennen waar het niet kan.
  • Loop met de groep op het voetpad en als deze er niet is op het fietspad. Is deze er ook niet dan op de rijbaan maar zorg dan dat de groep links of rechts aan 1 zijde loopt. Houdt ruimte voor het ander verkeer en laat de kinderen niet rennen. Kijk wat de aanwijzingen van de verkeersregels en de organisatie is en volg deze op. Vorig jaar bleek dat zelfs enkele begeleiders geen aandacht hadden voor de aanwijzingen van verkeersregelaars die er voor hun veiligheid staan!

De organisatie van de avondvierdaagse doet al het mogelijke om de lopers veilig de route te laten lopen. Routes gaan niet onnodig langs gevaarlijke wegen of situaties. Op elke kruising of oversteek van enige betekenis staan 1 of 2 gecertificeerde verkeersregelaars en er is overleg met scholen om ook hen in de veiligheid van de kinderen mee te nemen. Ook de begeleiders vragen we scherp te blijven en naast de gezelligheid ook op de kinderen te blijven letten.

Als u vanavond op het kind van een ander let, doet de ander dat morgen voor uw kind!

Houdt het gezellig maar ook veilig!